'We hebben al een vrouw'

Een belangrijk en lezenswaardig boek. Nederland loopt enorm achter en er moet snel meer diversiteit in leiderschapsposities komen. Dit boek kan ons helpen om gericht actie te nemen.

Frans van Houten

CEO, Royal Philips

Over ‘We hebben al een vrouw’

Voor het tweede jaar op rij wees de Dutch Female Board Index uit dat het aantal vrouwelijke topbestuurders daalt, ondanks de roep om meer vrouwen. Dit boek vertelt niet dat actie nodig is maar wel hoe diversiteitsbeleid gestalte moet krijgen. Eerdere initiatieven daartoe bleken niet te werken. Topvrouw Bercan Günel, al jaren pleitbezorger en voorvechter van genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven, werpt nieuw licht op de zaak. In haar nieuwste boek biedt zij vijftien lessen in diversiteit.

 

Bercan koppelt een breed palet aan wetenschappelijke inzichten over diversiteit aan haar jarenlange praktijkervaring als corporate matchmaker. Elke CEO die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, kan van haar leren.

Shula Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur, NPO

We hebben al een vrouw is een handboek over genderdiversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het bevat praktische handvatten en concrete evidence based adviezen. Hoe pak je diversiteit aan? Wat zijn de best practices en de valkuilen? Het boek toetst de bestaande theorieën en beelden over hoe organisaties gestalte kunnen geven aan diversiteit en geeft helder aan wat wel en niet werkt. We hebben al een vrouw geeft bestuurders, toezichthouders en managers een direct antwoord op de belangrijkste vraag over diversiteit: ‘hoe’?

Op basis van twintig jaar persoonlijke ervaring en de inbreng van tien bevlogen (ex-)CEO’s geeft Bercan Günel heldere handvatten voor een nieuwe stijl van leiderschap, de juiste strategie en processen, en alle belangrijke best practices en valkuilen. Kernpunt is dat diversiteit geen cultuurprobleem is, maar een kwestie van leiderschap.

 

Bercan Günels boek geeft belangrijke inzichten en is een goede handleiding voor bedrijven en organisaties die echt werk van diversiteit willen maken. Een must om te lezen voor leiders die inzien dat het daadwerkelijk omarmen van inclusiviteit en diversiteit organisaties succesvoller en duurzamer zal maken.

Feike Sijbesma

CEO, DSM

U kunt het boek bestellen bij:

      

'We hebben al een vrouw'