Bercan is spreker bij Diversiteitsontbijt van KPN ICT Consulting

Ook KPN ICT Consulting vindt dat Genderdiversiteit belangrijk is. Ze zijn zich bewust van het feit dat teams beter samenwerken en betere resultaten behalen als er zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten in een team aanwezig zijn. En dat een goede mix in een organisatie de creativiteit en innovatie verhoogt.

Zo hebben de leiders van KPN ICT Consulting besloten om werk van diversiteit te maken.

De diversiteitsontbijt is bedoeld om bewustwording over dit onderwerp te creëren en om hierover met elkaar over in gesprek te gaan. Daarom heeft KPN ICT Consulting Bercan uitgenodigd om te praten over hoe KPN gestalte aan diversiteit kunnen geven, wat de rol van de leiders is en hoe ze op korte termijn resultaten kunnen boeken.

Het ontbijt en de discussie vindt plaats op 12 juni. We kijken ernaar uit.