Diversiteit – hoe gaan we het doen

De laatste dagen heb ik veel berichten en e-mails ontvangen van mensen die hebben geluisterd naar het programma van Jörgen Raymann waarin ik te gast was. We spraken toen over de actuele stand van zaken rondom diversiteit in Nederlandse organisaties.

In veel van die berichten krijg ik varianten op dezelfde vraag. Namelijk: “Binnen onze organisatie willen we graag op alle fronten aan de slag met diversiteit. Waar vind ik een bron met gerichte voorbeelden en best practices, zodat we ons kunnen inlezen op dit onderwerp en er meer vertrouwd mee raken? We zijn vooral geïnteresseerd in wat werkt, wat werkt niet en de valkuilen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden.”

Gelukkig kan ik ze een goed antwoord geven. Mijn boek ‘We hebben al een vrouw’ is een handboek voor iedereen in het bedrijfsleven en de publieke sector die echt werk wil maken van diversiteit. Op basis van 20 jaar persoonlijke ervaring en de inbreng van tien bevlogen (ex‑) CEO’s geeft het boek heldere handvatten voor een nieuwe stijl van leiderschap, de juiste strategie en processen, en alle belangrijke best practices en valkuilen.

Graag geef ik jullie hier alvast een ‘sneak peek’.

De belangrijkste lessen zijn:

  1. Diversiteit wordt alleen bereikt als de leider van de organisatie daadwerkelijk gecommitteerd is en hij/zij diversiteit als onderdeel van de strategie beschouwt.
  2. Diversiteit is een breed begrip waarin gender, cultuur, achtergrond, leeftijd, etc. meegenomen moeten worden. De aanpak vraagt echter wel om focus. Alleen dan bereik je concreet en blijvend resultaat; met een ‘brede’ aanpak van diversiteit zonder specifieke focus is dat tot nu geen enkele organisatie gelukt.
  3. Diversiteit begint aan de top. De strategie, de cultuur en de benoemingen worden aan de top bepaald. Zolang er geen diversiteit is aan de top, behaalt een organisatie geen duurzaam resultaat.
  4. Het minimale streefcijfer is het creëren van een diverse kritische massa van 1/3e van de populatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat alle diversiteitswinst die minder is dan 33% uiterst kwetsbaar blijft en uiteindelijk leidt tot het afhaken van de minderheid.

Initiatieven zoals het maken van lijstjes van (top)vrouwen, organiseren van bewustwordingsprogramma’s, en inrichten van specifieke doelgroepnetwerken (bijv. voor vrouwen) vallen in de categorie ‘nice to have’, maar ze leiden niet tot meer diversiteit.

Ook Frans van Houten, CEO van Philips en een overtuigd voorstander van diversiteit, is overtuigd van deze aanpak. Over ‘We hebben al een vrouw’zegt hij: “Een belangrijk en lezenswaardig boek. Nederland loopt enorm achter en er moet snel meer diversiteit in leiderschapsposities komen. Dit boek kan ons helpen om gericht actie te nemen.”

Het boek kan je hier bestellen. Je kan me ook bellen op +31 20 705 89 10.

-Bercan Günel, Partner at NGL International
12 maart 2019