Op maandag 20 november is de boekpresentatie van ‘We hebben al een vrouw’ . Hans de Boer (VNO-NCW), Wiebe Draijer (Rabobank), Corinne Vigreux (TomTom), Rob van Wingerden (BAM), Harry van Dorenmalen (Commissaris) en Petri Hofstè (Supercommissaris) zijn aanwezig. Ze gaan vertellen wat ze gaan doen om bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving.
We kijken ernaar uit.


Voor het tweede jaar op rij wees de Dutch Female Board Index uit dat het aantal vrouwelijke topbestuurders daalt, ondanks de roep om meer vrouwen. Dit boek vertelt niet dat actie nodig is maar wel hoe diversiteitsbeleid gestalte moet krijgen. Eerdere initiatieven daartoe bleken niet te werken. Topvrouw Bercan Günel, al jaren pleitbezorger en voorvechter van genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven, werpt nieuw licht op de zaak. Op basis van twintig jaar persoonlijke ervaring en de inbreng van tien bevlogen (ex-) CEO’s biedt zij vijftien lessen in diversiteit.