'We hebben al een vrouw'

Bij overheid is en blijft man de baas

Trouw, 6 november 2009 

Eind vorige maand heeft de Tweede Kamer ingestemd met een amendement van PvdA’er Paul Kalma voor wettelijk verankerde steefcijfers voor vrouwen op topposities. Het besluit komt erop neer dat BV’s en NV’s met meer dan 250 medewerkers in 2016 op 30 procent van hun topfuncties een vrouw moeten hebben. Zo niet, dan is de onderneming een verklaring verschuldigd en moet zij eventueel een verbeterplan overleggen. Indien de streefcijfers bij lange na niet het gewenste resultaat brengen, wordt door de PvdA een wettelijk verplichte quota niet uitgesloten.

Het streefcijfer van de Tweede Kamer staat nogal ver af van het Quota-Manifest dat eind september door 215 topvrouwen is ondertekend en is gestuurd aan de leden van het kabinet en het parlement. Daarin wordt dringend gevraagd om bij wet te regelen dat in 2014 in raden van commissarissen van ondernemingen van beursgenoteerde ondernemingen en ook in allerlei bestuurs- en toezichthoudende organen bij overheden en semi-publieke instellingen 40 procent vrouwen op topfuncties een feit zal zijn. Het meest bedenkelijke verschil tussen het streefcijfer van Den Haag en hetgeen in het Quota-Manifest wordt gevraagd, is dat het streefcijfer volledig voorbij gaat aan het gebrek aan diversiteit bij de overheid en de publieke instellingen.

Lees verder…